На един език ли говорят теорията и практиката? – под това мото на 24 март 2014 г. в София ще се проведе конференцията “Образование и бизнес“, организирана от три водещи икономически медии – Bulgaria ON AIR, Investor.BG AD в партньорство с Bloomberg.

 

Едно от най-известните лица на Bloomberg – Джонатан Феро, ще дойде специално в България, за да модерира дискусията между хората от образованието, бизнеса и медиите.

 

Конференцията си поставя за цел да намери решения на някои актуални проблеми в образованието и да потърси начин за запълването на празнините за качествени специалисти в бизнеса. Участниците в събитието ще търсят също пътища за качествената реализация на младите специалисти в България.

 

Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката“ цели да очертае проблемите в средното и висшето образование в България и да потърси възможности за тяхното решение.

 

Реален резултат от конференцията ще бъде резюме на предложенията за промени във връзка с подобряване на образованието у нас, което ще бъде изпратено до всички страни, участващи в процеса.

 

По време на събитието, в специални урни ще се събират предложенията на участниците за промени в българското образование. Събраните предложения, заедно със заключенията от дискусията между образованието и бизнеса, ще бъдат обобщени в официален документ, който ще бъде подписан от панелистите и главните участници в конференцията и ще бъде изпратен в отвoрено писмо към Министерство на образованието.

 

В рамките на конференцията ще се проведат няколко дискусионни панела, по време на които ще бъдат представени последователно предимствата и недостатъците на българското образование.

 

В първия панел участие ще вземат уважавани представители на образователната ни система, висши учебни заведения, студенти и родители. След това думата ще бъде дадена на бизнеса. Представителите на бизнеса ще имат възможност да разкажат и споделят добрите практики, с които допринасят за по-ефективната работа на образователната система и респесктивно – за това учебните заведения да създават успешни кадри. Модератор на първия панел ще бъде Мария Шишкова – управляващ директор на AimsHumanCapital.

 

Дискусията на втория панел ще разисква очакванията и изискванията на бизнеса в страната, а негов модератор ще бъде Сашо Дончев, изпълнителен директор на ”Овергаз” и Председател на УС на БСК.

 

В рамките на третия панел образованието и бизнесът ще говорят заедно, модерирани от Милена Стойчева – изпълнителен директор на JuniorAchievеmentBulgaria.

 

Четвъртият панел ще бъде посветен на медиите и тяхната роля за промяната на образователната система.

 

Очаквайте много интересни дискусии и гледни точки от участниците в конференцията.

 

Запазете своето място сега и станете част от реалния дискусионен форум за образованието в България! Помогнете ни да променим това, което е най-важно за нашите деца, младежи и служители в компаниите!

 

Конференцията „Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката” се организира в партньорство с Виваком, Българска банка за развитие, Висшето училище по застраховане и финанси и VM Ware.

 

Конференцията ще представи първата тема от предстояща поредица дискусионни събития, с които организаторите си поставят за цел да предизвикат задълбочен дебат по ключови процеси за българското общество.